Pravidla Soutěže*

 • Soutěžit se bude bez použití speciálního dresu
 • Bandáže zápěstí jsou povoleny, opasek široký max. 10 cm
 • Bandáže loktů jsou zakázány
 • Maximální šířka úchopu 81 cm (mezi ukazováky)
 • Zakázán bezpalcový úchop a úchop podhmatem
 • Je požadován stop tlak
 • Závodník musí počkat na povel "start" při zahájení a na povel "odložit" při ukončení pokusu
 • Závodníci mají k dispozici 3 pokusy
 • Pohyb nohou a zvedání hlavy během pokusu není povoleno
 • Mírně nesouměrný pohyb paží během pokusu je povolen
 • Zastavení činky nebo její nepatrný pokles během pokusu není povolen
 • Je zakázáno odrážet činku od hrudníku
 • Není povolen jakýkoliv kontakt činky s lavičkou nebo s její konstrukcí během soutěžního pokusu
 • Závodů se nesmí zúčastnit závodníci mladší 16 let
 • Předepsaným oděvem je sportovní oblečení a sportovní obuv(bez superdresů)
 • Závodníci startují na vlastní riziko
 • Je zakázáno použití podložek pod nohy
 • Je zakázáno nadzvednutí hýždí během pokusu - mostování
 • Vážení závodníků proběhne při registraci v den konání soutěže
 • Soutěže se smí zúčastnit studenti do 26 let (prokázání studentským průkazem nebo potvrzením o studiu)
 • Je zákaz účasti závodníka, rozhodčího, funkcionáře nebo trenéra pod výkonem dopingoveho trestu
 • Každý účastník závodí na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že pořadatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud taková škoda při soutěži vznikne
*Organizátoři si vyhrazují právo na úpravu pravidel soutěže.

Propozice Podolského benchpressu ke stažení zde